Projects

News

Proto-critical art

Lecture about art, transcendental philosophy and social criticism. Held at AC, Anarchistisch Centrum, Ghent, organised by Infomania, on April 19th, 2010. Abstract (in dutch):


Sinds de romantiek en bij uitstek sinds het modernisme, wordt de kritische houding van het kunstenaarschap erkent; correlatief, kan men in het kunstobject in het algemeen een proto-kritiek ten aanzien van de maatschappij en haar wetmatigheden lokaliseren. De lezing zet uiteen wat deze opvatting over kunst inhoudt en hoe deze opvatting bewust kan worden gemaakt doorheen de opleiding in de kunsten. Of, met andere woorden, wat het historisch belang is van de opvatting, in die zin dat ze niet alleen parallel loopt met de moderniteit van het politieke, maar ook het politieke informeert over haar gefundeerd zijn in een bepaald principe-denken zowel als over de autonomie van het individu.


Infomania